top of page
TERMS OF USE (algemene voorwaarden)

 

1. BTW

Onze producten (en diensten) zijn op grond van artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting vrijgesteld van BTW.

2. Huurperiode

Eén huurperiode is gelijk aan 24 uur, gerekend vanaf het moment van afhalen, en duurt tot zover er een langere huurperiode is afgesproken. 24 uur is tevens de minimum huurperiode. Bij een vroegtijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.

3. Afrekenen

Aan het begin van de huurperiode dient de volledige huurprijs afgerekend te worden. U kunt bij ons betalen in contanten, pinnen (Maestro, MasterCard, VISA, American Express en V PAY) of betalen met Tikkie.

4. Borg / Schade

Voor aanvang van de huurperiode dient een borg te worden betaald welke wordt terugbetaald na het eindigen van de huurperiode bij inlevering van het gehuurde in dezelfde staat waarin deze is ontvangen. De borg bedraagt € 50,00. U betaalt géén borg bij het tonen van uw legitimatiebewijs en/of bij het betalen met PIN. Ter controle kan naar uw legitimatiebewijs gevraagd worden. U kunt zich legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij (onherstelbare) schade aan het gehuurde brengen wij de nieuwprijs van het gehuurde bij u in rekening.

5. Gebruik

Huurder doet zelf onderzoek naar de staat waarin de hijsbalk (en/of hijshaak) van het betreffende pand zich verkeert. Huurder is bekend met het veilig gebruiken van het gehuurde en dient het gehuurde op de juiste en daarvoor bedoelde wijze te gebruiken. Zo zijn onze sets touw en blok geschikt tot een adviesgewicht van maximaal 100 kg. Het hijsnet is niet geschikt voor zware voorwerpen, zoals koelkasten, wasmachines en -drogers (maximaal 25 kg).

6. Verzekering / Aansprakelijkheid

Het huren van blok en touw geschiedt op eigen risico. Wij zijn niet verzekerd tegen eventuele schade aan goederen of anderszins. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan zaken of personen veroorzaakt door of in verband met het gebruik van het gehuurde.

7. Verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal van het gehuurde moet u zelf aangifte doen bij de politie. Wij ontvangen van u een kopie van de aangifte. Wij brengen dan bij u de nieuwprijs van het gehuurde in rekening.

8. Annuleren

Haalt u het touw en blok niet tijdig op, dan komt uw reservering na 30 minuten automatisch te vervallen. U kunt telefonisch of per e-mail, minimaal 24 uur vóór de huurperiode annuleren. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de huurperiode wordt 100% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

9. Cameratoezicht

In het kader van uw en onze veiligheid is onze afhaal- en retourlocatie voorzien van een camerasysteem. Camerabeelden worden ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maximaal vier weken bewaard, tenzij sprake is van een vastgesteld incident, zoals diefstal, vernieling en/of schade. In deze gevallen worden de beelden bewaard tot het incident is afgehandeld.

bottom of page